Clinical usefulness of FDG-PET/CT for identification of abnormal extra-cardiac foci in patients with infective endocarditis.

Holle, Sarah Louise Kjølhede; Andersen, Malene Højgaard; Klein, Christine Falk; Bruun, Niels Eske; Tønder, Niels; Haarmark, Christian; Loft, Annika; Høilund-Carlsen, Poul Flemming; Bundgaard, Henning; Iversen, Kasper Karmark.
Int J Cardiovasc Imaging; 36(5): 939-946, 2020 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-32060776