Stopping anti-tumour necrosis factor therapy in patients with perianal Crohn's disease.

Mak, Joyce Wing Yan; Tang, Whitney; Yip, Terry Cheuk Fung; Ran, Zhi Hua; Wei, Shu Chen; Ahuja, Vineet; Kumar, Sudheer; Leung, Wai Keung; Hilmi, Ida; Limsrivilai, Julajak; Aniwan, Satimai; Lam, Belsy C Y; Chan, Kam Hon; Ng, Ka Man; Leung, Chi Man; Li, Michael K K; Lo, Fu Hang; Sze, Alex Shun Fung; Tsang, Steven Woon Choy; Hui, Aric J; Hartono, Juanda Leo; Ng, Siew C.
Aliment Pharmacol Ther; 50(11-12): 1195-1203, 2019 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31638274