Residual vegetation after treatment for left-sided infective endocarditis and subsequent risk of stroke and recurrence of endocarditis.

Østergaard, Lauge; Dahl, Anders; Fosbøl, Emil; Bruun, Niels Eske; Oestergaard, Louise Bruun; Lauridsen, Trine Kiilerich; Valeur, Nana; Køber, Lars; Hassager, Christian; Ihlemann, Nikolaj.
Int J Cardiol; 293: 67-72, 2019 Oct 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31307845

Não foram localizados documentos relacionados