Mesothelin, Calretinin, and Megakaryocyte Potentiating Factor as Biomarkers of Malignant Pleural Mesothelioma.

Jiménez-Ramírez, Carmina; Casjens, Swaantje; Juárez-Pérez, Cuauhtémoc Arturo; Raiko, Irina; Del Razo, Luz M; Taeger, Dirk; Calderón-Aranda, Emma S; Rihs, Hans-Peter; Acosta-Saavedra, Leonor Concepción; Weber, Daniel Gilbert; Cabello-López, Alejandro; Pesch, Beate; Ochoa-Vázquez, María Dolores; Burek, Katarzyna; Torre-Bouscoulet, Luis; Pérez-Padilla, José Rogelio; García-Bazan, Erik Marco; Brüning, Thomas; Johnen, Georg; Aguilar-Madrid, Guadalupe.
Lung; 197(5): 641-649, 2019 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31267149