Disease burden of varicella versus other vaccine-preventable diseases before introduction of vaccination into the national immunisation programme in the Netherlands.

van Lier, Alies; de Gier, Brechje; McDonald, Scott A; Mangen, Marie-Josée J; van Wijhe, Maarten; Sanders, Elisabeth A M; Kretzschmar, Mirjam E; van Vliet, Hans; de Melker, Hester E.
Euro Surveill; 24(18)2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31064637

Não foram localizados documentos relacionados