Nursing Home Admission and Initiation of Domiciliary Care Following Infective Endocarditis.

Havers-Borgersen, Eva; Fosbøl, Emil L; Rørth, Rasmus; Kragholm, Kristian; Kristensen, Søren L; Bundgaard, Henning; Bruun, Niels Eske; Østergaard, Lauge; Aslam, Mohsin; Valeur, Nana; Gislason, Gunnar H; Torp-Pedersen, Christian; Køber, Lars; Butt, Jawad H.
Glob Heart; 14(1): 41-46.e2, 2019 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30905692

Não foram localizados documentos relacionados