Phylogenetic, ecological and biomechanical constraints on larval form: A comparative morphological analysis of barnacle nauplii.

Wong, J Y; Chan, K Y Karen; Chan, Benny K K.
PLoS One; 13(11): e0206973, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30408826