Incidence and factors associated with infective endocarditis in patients undergoing left-sided heart valve replacement.

Østergaard, Lauge; Valeur, Nana; Ihlemann, Nikolaj; Smerup, Morten Holdgaard; Bundgaard, Henning; Gislason, Gunnar; Torp-Pedersen, Christian; Bruun, Niels Eske; Køber, Lars; Fosbøl, Emil Loldrup.
Eur Heart J; 39(28): 2668-2675, 2018 Jul 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29584858

Não foram localizados documentos relacionados