Incidence of infective endocarditis among patients considered at high risk.

Østergaard, Lauge; Valeur, Nana; Ihlemann, Nikolaj; Bundgaard, Henning; Gislason, Gunnar; Torp-Pedersen, Christian; Bruun, Niels Eske; Søndergaard, Lars; Køber, Lars; Fosbøl, Emil Loldrup.
Eur Heart J; 39(7): 623-629, 2018 Feb 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29244073

Não foram localizados documentos relacionados