Numerous Ontogenetic Roads to Mantle Cell Lymphoma: Immunogenetic and Immunohistochemical Evidence.

Pouliou, Evi; Xochelli, Aliki; Kanellis, George; Stalika, Evangelia; Sutton, Lesley-Ann; Navarro, Alba; Agathangelidis, Andreas; Dimosthenous, Kypros; Anagnostopoulos, Achilles; Patsouris, Efstratios; Korkolopoulou, Penelope; Sundstrom, Christer; Ghia, Paolo; Ponzoni, Maurilio; Sander, Birgitta; Campo, Elias; Rosenquist, Richard; Hadzidimitriou, Anastasia; Stamatopoulos, Kostas; Papadaki, Theodora.
Am J Pathol; 187(7): 1454-1458, 2017 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28457696