Genome-wide association study of Parkinson's disease in East Asians.

Foo, Jia Nee; Tan, Louis C; Irwan, Ishak D; Au, Wing-Lok; Low, Hui Qi; Prakash, Kumar-M; Ahmad-Annuar, Azlina; Bei, Jinxin; Chan, Anne Yy; Chen, Chiung Mei; Chen, Yi-Chun; Chung, Sun Ju; Deng, Hao; Lim, Shen-Yang; Mok, Vincent; Pang, Hao; Pei, Zhong; Peng, Rong; Shang, Hui-Fang; Song, Kyuyoung; Tan, Ai Huey; Wu, Yih-Ru; Aung, Tin; Cheng, Ching-Yu; Chew, Fook Tim; Chew, Soo-Hong; Chong, Siow-Ann; Ebstein, Richard P; Lee, Jimmy; Saw, Seang-Mei; Seow, Adeline; Subramaniam, Mythily; Tai, E-Shyong; Vithana, Eranga N; Wong, Tien-Yin; Heng, Khai Koon; Meah, Wee-Yang; Khor, Chiea Chuen; Liu, Hong; Zhang, Furen; Liu, Jianjun; Tan, Eng-King.
Hum Mol Genet; 26(1): 226-232, 2017 01 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28011712