Endoplasmic reticulum chaperone gp96 in macrophages is essential for protective immunity during Gram-negative pneumonia.

Anas, Adam A; de Vos, Alex F; Hoogendijk, Arie J; van Lieshout, Miriam H P; van Heijst, Jeroen W J; Florquin, Sandrine; Li, Zihai; van 't Veer, Cornelis; van der Poll, Tom.
J Pathol; 238(1): 74-84, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26365983