Serum fibroblast growth factor 23 and calcium-phosphorus metabolism parameters in children with chronic kidney disease - preliminary report.

Ziólkowska, Helena; Okarska-Napierala, Magdalena; Stelmaszczyk-Emmel, Anna; Górska, Elzbieta; Zachwieja, Katarzyna; Zurowska, Aleksandra; Szczepanska, Maria; Grenda, Ryszard; Tkaczyk, Marcin; Makulska, Irena; Zajaczkowska, Maria Malgorzata; Roszkowska-Blaim, Maria.
Dev Period Med; 18(2): 194-202, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25182258