Chronic myeloproliferative neoplasms and risk of osteoporotic fractures; a nationwide population-based cohort study.

Farmer, Sarah; Horváth-Puhó, Erzsébet; Vestergaard, Hanne; Hermann, Anne Pernille; Frederiksen, Henrik.
Br J Haematol; 163(5): 603-10, 2013 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24111669