Genetics of host response to Leishmania tropica in mice - different control of skin pathology, chemokine reaction, and invasion into spleen and liver.

Kobets, Tetyana; Havelková, Helena; Grekov, Igor; Volkova, Valeriya; Vojtísková, Jarmila; Slapnicková, Martina; Kurey, Iryna; Sohrabi, Yahya; Svobodová, Milena; Demant, Peter; Lipoldová, Marie.
PLoS Negl Trop Dis; 6(6): e1667, 2012.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22679519