Home enteral nutrition in children--2010 nationwide survey of the Polish Society for Clinical Nutrition of Children.

Szlagatys-Sidorkiewicz, Agnieszka; Popinska, Katarzyna; Toporowska-Kowalska, Ewa; Borkowska, Anna; Sibilska, Marta; Gebora-Kowalska, Beata; Klek, Stanislaw; Hapyn, Ewa; Kierkus, Jaroslaw; Grzybowska-Chlebowczyk, Urszula; Wiecek, Sabina; Daukszewicz, Adam; Jakubczyk, Marlena; Lembas-Sznabel, Mariola; Wilczynski, Marek; Zagozdzon, Ilona; Matras, Przemyslaw; Zmarzly, Anna; Ksiazyk, Janusz.
Eur J Pediatr; 171(4): 719-23, 2012 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22170237