Månedens billede.

Tønder, Niels; Hassager, Christian.
Ugeskr Laeger; 166(17): 1577, 2004 Apr 19.
Artigo em Dinamarquês | MEDLINE | ID: mdl-15146693