Antibody recognition of a conformational epitope in a peptide antigen: Fv-peptide complex of an antibody fragment specific for the mutant EGF receptor, EGFRvIII.

Landry, R C; Klimowicz, A C; Lavictoire, S J; Borisova, S; Kottachchi, D T; Lorimer, I A; Evans, S V.
J Mol Biol; 308(5): 883-93, 2001 May 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-11352579