Age- and sex-specific prevalence of chronic comorbidity in adult patients with asthma: A real-life study.

Veenendaal, Mathijs; Westerik, Janine A M; van den Bemt, Lisette; Kocks, Janwillem W H; Bischoff, Erik W; Schermer, Tjard R.
NPJ Prim Care Respir Med ; 29(1): 14, 2019 Apr 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31036820