Hvem skal utrede kronisk utmattelse?

Owe, Jone; Næss, Halvor; Tysnes, Ole-Bjørn.
Tidsskr Nor Laegeforen ; 137(1): 21-22, 2017 01.
Artigo em Norueguês | MEDLINE | ID: mdl-28073225