Optymalizacja antybiotykoterapii w ciazy--implikacje kinczne.

Szalek, Edyta; Tomczak, Hanna; Seremak-Mrozikiewicz, Agnieszka; Bartkowiak-Wieczorek, Joanna; Grzeskowiak, Edmund.
Ginekol Pol ; 83(6): 462-8, 2012 Jun.
Artigo em PolonĂªs | MEDLINE | ID: mdl-22880468