Fler allvarliga barninfektioner skulle kunna förebyggas med vaccin. Rotavirus, influensa och vattkoppor orsakar tusentals sjukhusinläggningar.

Bennet, Rutger; Bogdanovic, Gordana; Giske, Christian G; Eriksson, Margareta.
Lakartidningen ; 107(48): 3040-3, 2010.
Artigo em Sueco | MEDLINE | ID: mdl-21287748