De standaard 'Stabiele angina pectoris' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de cardiologie.

Bouma, M; Rutten, F H; Bohnen, A M; Wiersma, Tj.
Ned Tijdschr Geneeskd ; 148(46): 2300, 2004 Nov 13.
Artigo em Holandês | MEDLINE | ID: mdl-15584545